niedziela, 24 marca 2013

Odwiedziny


Na babci imieniny
Przyszedł dziadek w odwiedziny
Życzenia jej złożył
I się obok położył.
Trumna się zamknęła
Wieko zasłonione
Babcia go przyjęła
Na Zaświatów stronę.
Małe to mieszkanie
Ciasne, ale własne
Wygodne posłanie,
Z góry świeczki jasne.
Ładnie posprzątane
Dookoła kwiaty
I wieniec pękaty.
Lecz najważniejsze
Że w całej wieczności
Żyć będą razem
Żyć w naszej miłości.
Powyższy tekst stanowi wyłączną własność autora i nie może być wykorzystywany i powielany bez jego zgody.
( Dz. U. 1994 nr 24 poz 83 z póź zm )

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz